Jak vyřešit pár problémů

Problémy ve vztazích jsou příležitostí pro růst a učení, pokud jsou takto pozorovány. Na čem závisí úroveň obtížnosti v tomto typu situace? Ze samotné podstaty konfliktu, důsledků a stupně důvěry mezi oběma v okamžiku, kdy k tomu dojde.

Jak vyřešit pár problémů? Při zodpovězení této otázky, abychom vám mohli pomoci překonat překážku, která nemusí být limitem, ale zlomem, pokud se naučíte několik tipů, jak vyřešit několik problémů.

Jak identifikovat partnerské problémy

Pokud se s konfliktem nezachází včas, může to vyvolat klima rozčarování ve vztahu, který ovlivňuje další oblasti konfliktu. Proto je důležité identifikovat hlavní konflikt a zúžit ho. Konflikt je situace, která způsobuje nepohodlí ve vztahu. Jak zjistit bod zranitelnosti v tomto příběhu?

Komunikace

Konflikt může mít pro vás konotaci a jinou pro vašeho partnera, proto se doporučuje, abyste oba hovořili o vašem vnímání tohoto problému . Pokud chcete zlepšit komunikaci, doporučujeme následující článek o tom, co je asertivita.

Dialog

Dialog v kontextu naslouchání a vyjadřování je konstruktivní, takže každý z nich může doplnit svůj vlastní pohled očima druhého. Když každý vyjádří svůj názor bez přerušení na straně druhé, je pozitivní, že partner přijme slovo a vyjádří, co z této zprávy pochopil.

Důsledky konfliktu

Samotná skutečnost se stává konfliktem nejen pro její entitu, ale také pro účinky, které vyvolává. Je vhodné vyjmenovat, jaké jsou důsledky z pohledu každého z nich a vysvětlit emoce generované touto realitou u první osoby.

V případě konfliktu v páru je možné, že v dialogu vzniknou výčitky a nedostatky místo asertivních požadavků. Když vyjádříte stížnost nebo použijete sarkasmus jako způsob, jak prokázat rozčarování, nezískáte svého partnera, aby se staral o to, co chcete vyjádřit. Pokud chcete, aby vám váš partner rozuměl a věděl, co potřebujete, vyjádřete to.

3 tipy k řešení několika problémů

Jak vyřešit pár problémů? Za účelem vyřešení problémů s párem, ať už kvůli nedůvěře, žárlivosti nebo proto, že procházíte párovou krizí, můžete pro řešení problémů s párem uvést do praxe následující tipy:

1. Win-win dohoda

Tento systém vyjednávání má nejen pozorovatelnou část zisku, ale také odříkání. To znamená, že k tomuto společnému bodu setkání je možné dosáhnout pouze postojem, v němž se oba vzdají, aby své postoje přiblížili. Základ tohoto růstu vychází z hledání společného dobra.

2. Časový rámec

Existují konflikty, které mohou mít vlastnosti přidané složitosti. Nebo prostě hrdinové cítí, že nejsou připraveni učinit konečné rozhodnutí v této věci. V takové situaci můžete se svým partnerem určit přibližnou dobu, po které se bude tento problém zabývat, vyhledávat informace, hledat radu a požádat o radu. Toto období by se proto nemělo brát z vize, ve které by průchod týdnů vyřešil vše sám, ale z proaktivní přístup při hledání odpovědí.

3. Spolupráce

Tento konflikt ovlivňuje vás oba, i když interpretace skutečnosti se u každého liší. K překonání konfliktu v páru je vhodné pracovat jako tým prostřednictvím spolupráce při dosahování cíle: hledání řešení. Za tímto účelem si každý může položit otázku, co může začít dělat a co může přestat dělat, aby konstruktivně ovlivnil realitu. Když každý ze své pozice nasměruje své úsilí podél této linie, vznikne prostředí pro řešení konfliktu.

Tipy pro komunikaci při řešení několika problémů

Pokud vás zajímá, jak vyřešit pár konfliktů, měli byste vědět, že komunikace je základem pro řešení rozdílů. Co dělat, aby se v takové situaci přiblížily pozicím? Níže vám dáváme ty nejlepší tipy, jak vědět, jak vyřešit pár konfliktů pomocí asertivního komunikačního stylu:

  1. Najděte spojení. Dej pozor na to, co tě spojuje se svým partnerem, tedy na odkaz. Tímto způsobem snižujete riziko individualismu.
  2. Objektivně popište. Zaměřte svůj argument na popisná data o akcích a vnějších událostech, ale nezaměřujte se na osobní hodnocení. Jinak se prostřednictvím hodnotových úsudků přijímaných na osobní úroveň stává postoj člověka konfliktním bodem.
  3. Navrhněte řešení. Vytvořte brainstorming se svým partnerem, abyste navrhli řešení tohoto konfliktu a poskytli prostor všem možným alternativám. Úkolem tohoto cvičení je, aby se hlavní hrdinové sami rozhodli, která z těchto možností bude poslední bez pomoci externího mediátora.
  4. Změřte slova. Používejte výživná slova, kterými se živíte vzájemnou důvěrou. Konflikt může vyvolat emoce nepohodlí, proto je v tuto chvíli vhodné posílit lásku. Přístup může usnadnit slova jednoduchá jako „děkuji“, „omlouvám se“ nebo „prosím“. Objevte zde, jak zlepšit komunikaci v páru.
  5. Postarej se o řeč těla. Váš slovní jazyk je důležitý, ale tělesná komunikace je ještě důležitější při osobní komunikaci. Proto se postarejte o expresivitu svého těla, aby zpráva, kterou posíláte tímto kanálem, byla v souladu s vašimi slovy a jejich tónem. Dbejte například na oční kontakt. Věnujte však zvláštní pozornost kontextu místa, které jste si vybrali pro konverzaci, aby to byl prostor, který usnadňuje dialog v prostředí soukromí.

Jak vyřešit pár konfliktů? Láska také roste se zkušenostmi obou tím, že zdůrazňuje učení získané v minulosti při překonávání současných obtíží. Pokud chcete konkrétně vědět, jak vyřešit problémy s párem kvůli nedůvěře, možná vás bude zajímat následující článek Jak překonat nedůvěru v pár.

Tento článek je pouze informativní, protože nemáme žádnou pravomoc stanovit diagnózu ani doporučit léčbu. Zveme vás, abyste šli k psychologovi diskutovat o vašem konkrétním případě.

Pokud si chcete přečíst další články podobné tématu Jak řešit párové problémy, doporučujeme vám zadat naši kategorii Párová terapie.

Doporučená

Lze přípravek Almax užívat během těhotenství?
2019
Co je školní neúspěch: příčiny, typy a důsledky
2019
Teorie osobnosti v psychologii: Ludwig Binswanger
2019